the good message

"U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is."

- Romeinen 12:2

Feb 18

"You can impress people from a distance, but if you want to impact them get up close."

- Lecrae

Feb 18

I am the daughter of a King, who is not moved by the world.

For my God is with me and goes before me. I do not fear because I am His.

Feb 18
My Father is a King

"Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand."

- Jesaja 41:10

Feb 18

"To every thing there is a season, and a time to every purpose under the heaven."

- Ecclesiastes 3:1

Feb 18

"God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, lief en bezonnenheid."

- 2 TimoteĆ¼s 1:7

Feb 18

"Kalme woorden zijn een levensboom, een valse tong vernietigt de geest."

- Spreuken 15:4

Feb 18

"Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid, en als u wilt weten hoe u op mensen moet reageren: vriendelijk, maar beslist."

- Kolossenzen 4:5,6

Feb 18
Feb 11

(Source: thatyorkshirelass)

Feb 11

(via theclassyissue)

Nov 20

(via yeahcarmelo-deactivated20140316)

Nov 20

(via yungwifey)

Nov 20

(Source: cliffedgeoftheworld, via yungwifey)

Nov 16

(Source: the-king-of-ponytails, via shayphan-deactivated20130805)

litratonijuan:

A Gray World Above Our Heads
Nov 14

litratonijuan:

A Gray World Above Our Heads

(via litratonijuan)